Warunki Świadczenia Usług obejmują poniższy regulamin oraz Politykę Prywatności (zobacz również Polityka prywatności )

Regulamin:

§ 1
DEFINICJE

 1. Sprzedawca, sprzedający - Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.agatarozanska.eu, jest Agata Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Handmade by Agata Różańska, Jeleniów 60a/1, 57-343 Lewin Kłodzki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8831796632, REGON 365807961

 2. Sklep – Serwis internetowy za pośrednictwem którego można dokonać zakupu. Należy do Sprzedawcy i jest dostępny pod adresem www.sklep.agatarozanska.eu.

 3. Adres Reklamacji i Zwrotów – Adres do korespondencji, adres na jaki należy wysłać zwracany lub reklamowany Towar: Handmade by Agata Różańska Jeleniów 60a/1, 57-343 Lewin Kłodzki

 4. Kupujący, Klient, Gość – Każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 5. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 6. Regulamin – Niniejszy regulamin.

 7. Rejestracja – Bezpłatna, jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 8. Towar - Produkt, który może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie.

 9. Zamówienie - Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 10. Newsletter – Informacja handlowa dotycząca sklepu iternetowego www.sklep.agatarozanska.eu, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

 11. Konto – Indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.


§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Do korzystania ze sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 3. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail sklep@agatarozanska.eu , za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu, telefonicznie: 695142834, lub pocztą tradycyjną: Handmade by Agata Różańska, Jeleniów 60a/1, 57-343 Lewin Kłodzki

 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całego świata.

 6. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe, nieużywane i wolne od wad, chyba że zaznaczono inaczej.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz ich wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany te jednak nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 9. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie) lub dokonać zakupu jako Gość. Czynności rejestracyjne dokonywane są bezpłatnie i jednorazowo. Następne zamówienia realizowane są poprzez logowanie Kupującego do Sklepu.

 10. Osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zabrania się zamieszczania w nim treści bezprawnych.


§3
REJESTRACJA

 1. Klient oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.

 2. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Sklepie oraz hasło.

 3. W procesie składania zamówienia Klient podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty.

 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Kupujący zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Kupujący.

 5. Sprzedawca może, w sytuacjach tego wymagających, zażądać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie ze Sklepu.

 6. Rejestrując się na stronie www.sklep.agatarozanska.eu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę.

 7. Dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Handmade by Agata Różańska Jeleniów 60a/1, 57-343 Lewin Kłodzki, w celach realizacji procesu rejestracji na stronie www.sklep.agatarozanska.eu oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 9. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, bądź zaprzestania ich przetwarzania.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia rejestrację.


§4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.sklep.agatarozanska.eu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.

 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 4. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 5. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Kupujący może sprawdzić to także po zalogowaniu się, w zakładce „Twoje zamówienia”.

 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania firmy, np. takich jak podanie przez Klienta błędnego adresu e-mail.

 8. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  1. Przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  2. Szybkie płatności dotpay.


  Dane do dokonania przelewu (klienci z polskiego konta):
  Dane odbiorcy:

  Agata Różańska

  Jeleniów 60a/1,

  57-343 Lewin Kłodzki


  Nazwa banku i numer rachunku bankowego

  PKO BP

  24 1020 5112 0000 7602 0071 0053

 9. Wszelkie koszty tradycyjnego przelewu pokrywa nadawca przelewu.

 10. Kupujący powinien opłacić zamówienie wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 11. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w interaktywnym formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 12. Modyfikacja lub anulowanie Zamówienia jest możliwa do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.§5
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

 2. W przypadku gdy formularz zamówienia będzie niedostatecznie lub błędnie wypełniony przez Klienta, Sprzedawca będzie próbował skontaktować się z Klientem aby potwierdzić złożenie zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 3. Realizacja zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia adres dostawy.

 6. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Przeciętny czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi 4 dni robocze. Po za granicami kraju czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi od 1 do 6 tygodni roboczych. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 7. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący niebędący Konsumentem zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości Zamówienia).

 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 9. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego Towaru, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.


§6
GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Kupującemu, z tytułu wady towaru, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 3. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacja może być złożona pisemnie listem tradycyjnym na adres: Handmade by Agata Różańska Jeleniów 60a/1, 57-343 Lewin Kłodzki, lub za pomocą poczty e-mail: sklep@agatarozanska.eu.

 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, nazwę przedmiotu oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na Adres Zwrotów i Reklamacji.

 7. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar z wadą może zostać przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Konsument może zażądać obniżenia jego ceny.

 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

 9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

 10. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Towaru, Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Towaru (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).

 11. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 12. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 13. Uprawnienia konsumenta wynikające z wady Towaru nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 14. Uszkodzenia i zaginięcia w trakcie transportu -W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/reklamacje). W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.

 15. W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

 16. Biżuteria wykonana jest ze najlepszej jakości stali, znanej Sprzedawcy. Jednocześnie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku reakcji uczuleniowych bądź innych po kontakcie z biżuterią, które mogą wystąpić u ludzi wysoko uczulonych na nikiel lub inne.


§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie e-mailem na adres sklep@agatarozanska.eu oświadczenia o chęci zwrotu przedmiotu przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o chęci zwrotu powinno zawierać imię i nazwisko Kupującego, nazwę przedmiotu i ew. nr konta bankowego Kupującego, na które może zostać dokonany zwrot środków. Oświadczenie to powinno zostać wysłane (nie później niż 14 dni od
  otrzymania przesyłki) na adres e-mail sklep@agatarozanska.eu lub listem tradycyjnym na adres Zwrotów i Reklamacji.

 3. Zwracany przedmiot należy odesłać na Adres Zwrotów i Reklamacji. Koszty związane z odesłaniem Towaru ponosi Kupujący zwracający Towar. Towar należy odesłać do 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu. Zaleca się, aby dokonując zwrotu Towaru Kupujący wysłał przedmiot na takich warunkach, na jakich wysłał go do Kupującego Sprzedawca - czyli np. przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany.

 4. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy, którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 10. Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to powinien on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.

 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.

 12. Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego, lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany w stosunku do wzoru i opisu prezentowanego na stronach Galerii (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru) stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art.10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami.

 13. Nie jest możliwe złożenie reklamacji dotyczących wad i usterek, z których powodu obniżono cenę.


§8
ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

 1. Biżuteria może być przyszykowana zarówno według dostarczonego przez Klienta wzoru, z nowego projektu stworzonego wspólnie lub na wzór istniejących w naszej galerii.

 2. Nie tworzymy duplikatów, dlatego projekt na zamówienie będzie różnił się od pierwowzoru.

 3. Przed rozpoczęciem procesu twórczego prosimy o wpłacenie zaliczki jednym z 3 dostępnych sposobów płatności. Wysokość zaliczki to 30% wartości całego projektu.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Koszt jest ustalany indywidualnie do każdego zamówienia. Na cenę wpływa pracochłonność i złożoność projektu, jakość minerałów oraz ilość materiału jaki trzeba użyć do stworzenia danego wzoru.


§9
NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera, Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

 2. W każdej chwili Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.


§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 Regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Kupującego.

 6. Dane poszczególnych Klientów Sklepu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.

 7. Sklep www.sklep.agatarozanska.eu stosuje pliki "cookies" o charakterze technicznym. Informacje zbierane przy ich pomocy nie są wykorzystywane w celach reklamowych, a jedynie dla zwiększenia wygody użytkownika oraz w celach czysto technicznych. Z powodów technicznych nie jest możliwe korzystanie z witryny www.sklep.agatarozanska.eu przy wyłączonych "cookies". Jeżeli Klient nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.


§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy zawartej ze Sprzedawcą. W szczególności Kupujący będący Konsumentem może, po zawarciu z przedsiębiorcą odrębnej umowy (tzw. zapisu na sąd polubowny), skorzystać z arbitrażu w związku ze złożona reklamacją lub dochodzeniem innych roszczeń związanych z umową. Możliwe jest również wystąpienie do lokalnego rzecznika konsumentów o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu pod adresem www.sklep.agatarozanska.eu (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 07.11.2016 r.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 4 Regulaminu

  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

  3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu

 6. Nazwa Sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.sklep.agatarozanska.eu,oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.